Laporan TahunanLaporan Tahunan INFID 2021

Admin Person · 15 July 2022

Laporan Tahunan INFID 2020

Admin Person · 07 October 2021


Laporan Pertanggungjawaban Pengurus INFID 2017-2021
Admin Person 29 July 2022
Laporan Tahunan INFID 2021
Admin Person 15 July 2022
Laporan Tahunan INFID 2020
Admin Person 07 October 2021
Laporan Publik INFID 2019
Suwarno Joyomenggolo 10 May 2020
Laporan Publik INFID 2018
Suwarno Joyomenggolo 11 June 2019
Laporan Publik INFID 2017-2018
Suwarno Joyomenggolo 29 April 2019
LPJ Pengurus INFID 2014 – 2017
Suwarno Joyomenggolo 17 May 2017
Laporan Publik INFID Tahun 2016
Suwarno Joyomenggolo 22 December 2016
Laporan Publik 2015
Suwarno Joyomenggolo 08 January 2016
Laporan Publik 2014
Suwarno Joyomenggolo 25 May 2015
Laporan Tahunan INFID 2009-2011
Admin Person 01 June 2012
Laporan Publik INFID Tahun 2011
Redaksi INFID 03 December 2011
Project Report 2010 – Oxfam
Suwarno Joyomenggolo 29 May 2011
Annual Report INFID 2010
Suwarno Joyomenggolo 29 May 2011
Annual Report INFID 2009
Suwarno Joyomenggolo 29 May 2010